Ordensregler

Ordensregler for:

FDF Højbjerg lejren

Kæmpe lejrgrund Fyn
Bålplads lejr fyn

Ved ankomst: Vil vi anbefale at I ser lejren igennem for eventuelle skader eller mangler, som i ellers kan risikere at blive draget til ansvar for.

Er der noget, så meddel dette til pedel Kasper:
tlf. 31754110 - på ankomstdagen.


Borde/stole: Borde og stole må ikke flyttes til andre rum, og må ikke tages med udenfor. Ved afrejse skal borde og stole tørres af.

og placeres jvf. rum fortegnelsen der er ophængt i spisesalen.


Sovesal/køjer: Madrasserne må ikke fjernes fra sovesalene eller byttes rundt mellem køjerne. Lagner skal medbringes og benyttes. Mad og drikke må ikke medbringes på sovesalene. Der må ikke tegnes på vægge og lofter, sker det skal lejer bekoste maling af vægge og lofter efter håndværkerregning.


Toiletter: Toiletter og håndvaske skal rengøres dagligt. Hvis et afløb fra toilet eller håndvask stopper, skal dette meddeles til tilsynet straks.


Køkkenet: Vi forventer, at køkken og køkkengrej benyttes og afleveres, som var det ens eget. Renlighed i køkkenet er en forudsætning for et vellykket lejrophold. Ødelagt køkkengrej skal erstattes efter nypris.


Lejrbål/grund: Træfældning og ødelæggelse af beplantning og hegn, samt færdsel på de til lejrene tilstødende marker er selvfølgelig ikke tilladt. Hvis der skal spilles høj musik skal døre og vinduer holdes lukket. Al færdsel i området skal foregå i god ro og orden, og tag hensyn til naboerne.

  • Det er forbudt at kravle over hegnet til markerne bag lejren samt at gå ind på sommerhusgrundene.


Vinduer: Lejren er ikke forsikret for glasskader. Ødelagte ruder skal erstattes efter håndværkerregning.


Rengøring: Alle rum skal afleveres rengjorte. Inventaret skal aftørres, og gulvet skal fejes og vaskes. Koste, skrubbe og fejebakker findes på WC i den røde bygning. Spande til rengøring findes i skabet ved opgang til 1 sal.

Man medbringer selv rengøringsmidler, viskestykker, gulvklude og karklude.


Ovenstående regler for vores lejre skal overholdes - FDF Højbjerg lejren vil forbeholde sig ret til at kræve erstatning for eventuelle skader på bygninger og inventar.

Vores mange påbud er desværre nødvendige hvis efterfølgende lejere af Højbjerg også skal få et lige så vellykket ophold, som vi ønsker I får.


Vi ønsker jer en god lejr!

Sommerlejr Udvalge

Ordensregler for:

FDF Højbjerg lejren shelters

Ved ankomst vil vi anbefale at I ser shelterne igennem for eventuelle skader eller mangler, som i ellers kan risikere at blive draget til ansvar for.

Er der noget, så meddel dette til pedel Kasper på:
31754110 - på ankomstdagen.

Shelterne er et samarbejde mellem FDF Højbjerg, Trentemølle og Kerteminde Kommune.


Shelterne: Da vi er rigtig glade for vores shelter og ønsker og have dem i mange år, håber vi at i vil hjælpe med at passe på dem, efterlad dem som i ville modtage dem. I kan kende forskel på shelterne på det nummer på undersiden.


Parkering: Der er parkering forbudt på Langøvej, der er mulighed for at parkere på FDF Højbjergs boldbane, drej til venstre ved udgangen til grunden fortsat et lille stykke ned af vejen og drej til højre første gang og tag næste vej til højre efter vandværket, her møder i et skilt med FDF Højbjerg. 


Muldtoilet: Shelterpladsen har sit eget muldtoilet, som er imellem shelter Aptocyclus og Cyclopsis.  


Bålplads: Bålpladsen består af to riste i hver side, det er tilladt at bruge dem, husk og gøre dem rent bagefter.


Resten af stranden og naturen: Da stranden og naturen rundt er en del af FDF Højbjerg lejren som ligger på den anden side af vejen, kan man komme ud for at det bliver brugt af dem, dog i området ved shelterne, når i har en booking.

Naturen rundt om shelterne må frit benyttes af jer må dog ikke beskæres for brænde.


Skrald og oprydning: Da der ikke er opstillet skraldespande på shelterpladsen, ønsker vi at i tager skraldet med når i forlader shelterne.

Der er i hver shelter en fejekost så i kan fjerne for evt. jord og grus.


Shelterness generelle regler: Det er ikke tilladt at spille høj musik på grunden og  

al færdsel i området skal foregå i god ro og orden, og tag hensyn til naboerne.

  • Hunde skal holdes i snor, og efterladenskaber fra dem skal samles op.
  • Det er ikke tilladt at sætte telt op på grunden, hvis man har booket shelteret.
  • Husk at lukke alle døre og vinduer, når i forlader shelterne.

Ovenstående regler for vores lejre skal overholdes - FDF Højbjerg lejren vil forbeholde sig ret til at kræve erstatning for eventuelle skader på shelterne og inventar.

Vores mange påbud er desværre nødvendige hvis efterfølgende lejere af FDF Højbjergs shelter også skal få et lige så vellykket ophold, som vi ønsker I får.


Vi ønsker jer en god lejr!

Sommerlejr Udvalget